Trần Hương

Chuyên Gia
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
27/09/2017

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 7 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ
  • Tư Vấn Pháp Lý Khởi Nghiệp
  • Tư Vấn Luật Kinh Doanh

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU

Có kinh nghiệm hơn 10 năm làm Thẩm định viên tại Cục Sở hữu trí tuệ, hơn 15 năm làm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và cá nhân. Các vấn đề pháp lý của bạn sẽ được tư vấn và giải quyết hiệu quả.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
- Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, Lào, Campuchia và các nước khác
- Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
- Chuyển nhượng, gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
- Theo dõi phát hiện vi phạm nhãn hiệu hàng hóa  và khiếu nại
- Thực hiện các biện pháp bảo hộ bao gồm cả chống hàng giả và khởi kiện
- Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa.

Tư vấn hợp đồng và thủ tục pháp lý
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ, li xăng; 
- Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;
- Dịch vụ tra cứu và tư vấn; 
- Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng lixăng sáng chế và bí quyết kỹ thuật; 
- Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vi phạm các độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ; 
- Tư vấn về hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng để đảm bảo cho hợp đồng đó tuân thủ các quy định của pháp luật ViệtNam; 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

​Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

- Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vu phạm khác về sở hữu trí tuệ. 
- Cung cấp thông tin về các chủ thể và hoạt động xâm phạm của họ. 
- Chuẩn bị và đại diện cho khách hàng trong việc khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền hoặc đưa vụ việc ra trước tòa. 
- Thông báo cho khách hàng mọi thông tin về việc điều tra và về thị trường.